Opłatek Środowiska Grybowskiego i Nowosądeckiego

W minioną sobotę miał miejsce coroczny Opłatek naszego Skautowego Środowiska. W tym roku poza harcerkami z BluSZcza, wilczkami i harcerzami z 1. Szczepu Grybowskiego, miejscowymi przewodniczkami i wędrownikami byli obecni harcerze z 1. Drużyny Nowosądeckiej. Dodatkowo obecni księża, rodzice i inni zaproszeni goście sprawili ,że Remiza na Białej Wyżnej prawię pękała w szwach przy tak dużej - bo wynoszącej prawie 160 - liczbie obecnych osób. Wszystko poprzedziła Eucharystia sprawowana przez naszych Kapłanów - x. Tomka oraz x. Pawła ,którzy zawsze są z Nami obecni w tak wyjątkowych momentach. Po złożeniu życzeń, połamaniu się symbolicznie opłatkiem i krótkim poczęstunku nastąpiła część artystyczna, w której pokazywaliśmy filmy i zdjęcia z naszych letnich obozów. Całość uwieńczyły jasełka odegrane przez nasze harcerki i harcerzy. Dziękujemy wszystkim mamom i tatom ,którzy przyczynili się do przygotowania tego opłatka - zwłaszcza tym mamom, które rządziły kuchnią i wyżywiły taką niebagatelną ilość ludzi.

Drużynowy


Komentarze