Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

Kurs Pierwszej Pomocy w Grybowie

Obraz
Ledwo zdążyliśmy odłożyć mundury na wieszak po Opłatku, a już na następny dzień je włożyliśmy aby stawić na się kursie Pierwszej Pomocy zorganizowanym specjalnie dla Nas. Podczas parogodzinnego kursu, czynnie uczyliśmy się jak udzielać pomocy poszkodowanym. Dzięki wytłumaczeniu świetnie przygotowanej kadry, nasze umiejętności podniosły się o nie lada poziom i teraz każda harcerka czy harcerz obecni na kursie ,może starać się o sprawność Sanitariusza. Taka wiedza na pewno przyda się w codziennym życiu, które może nas nieraz zaskoczyć i będziemy musieli nagle udzielić komuś pomocy.

                                                                                          Zdjęcia KursPP

Opłatek Środowiska Grybowskiego i Nowosądeckiego

Obraz
W minioną sobotę miał miejsce coroczny Opłatek naszego Skautowego Środowiska. W tym roku poza harcerkami z BluSZcza, wilczkami i harcerzami z 1. Szczepu Grybowskiego, miejscowymi przewodniczkami i wędrownikami byli obecni harcerze z 1. Drużyny Nowosądeckiej. Dodatkowo obecni księża, rodzice i inni zaproszeni goście sprawili ,że Remiza na Białej Wyżnej prawię pękała w szwach przy tak dużej - bo wynoszącej prawie 160 - liczbie obecnych osób. Wszystko poprzedziła Eucharystia sprawowana przez naszych Kapłanów - x. Tomka oraz x. Pawła ,którzy zawsze są z Nami obecni w tak wyjątkowych momentach. Po złożeniu życzeń, połamaniu się symbolicznie opłatkiem i krótkim poczęstunku nastąpiła część artystyczna, w której pokazywaliśmy filmy i zdjęcia z naszych letnich obozów. Całość uwieńczyły jasełka odegrane przez nasze harcerki i harcerzy. Dziękujemy wszystkim mamom i tatom ,którzy przyczynili się do przygotowania tego opłatka - zwłaszcza tym mamom, które rządziły kuchnią i wyżywiły taką niebagatel…